A P P T E N G

Đang tải

Chia sẻ Mã ID Đại lý trên Mạng xã hội

Trong Chương trình Đại lý AppTeng, bạn có thể sử dụng Tài khoản Mạng xã hội của bạn như: Facebook, Instagram, TikTok, Tweeter, Emai….để chia sẻ liên kết giới thiệu, tiếp thị của riêng bạn nhằm phát triển các đại

Tôi có thể sử dụng Phiếu giảm giá Khách hàng để đăng ký Sản phẩm – Dịch vụ cho chính tôi hoặc cho khách hàng khác không ?

Câu trả lời là CÓ. Là Đại lý, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Phiếu giảm giá Khách hàng để đăng ký Sản phẩm – Dịch vụ cho chính bạn hoặc cho khách hàng của bạn. Khi đó, giá

Tôi có thể cung cấp Mã giới thiệu (ID) riêng của tôi cho Khách hàng tiềm năng không ?

Khi bạn thực hiện Quảng cáo trên không gian Internet, sẽ có nhiều khách hàng mà bạn thậm chí không biết trước đó, dưới công sức quảng bá của bạn, sẽ truy cập các Nền tảng số của AppTeng để