A P P T E N G

Đang tải

Mã QR của Đại lý là gì ?

Chương trình Đại lý AppTeng cung cấp cho bạn Bảng điều khiển Đại lý với nhiều tính năng cao cấp dựa trên Công nghệ và Chuyển đổi số. Tính năng Mã QR của Đại lý là công cụ hỗ trợ

Phiếu giảm giá cho khách hàng là gì ?

Chương trình Đại lý AppTeng cung cấp cho bạn Bảng điều khiển Đại lý với nhiều tính năng cao cấp dựa trên Công nghệ và Chuyển đổi số. Phiếu giảm giá khi đăng ký các Sản phẩm / Dịch vụ

ID Đại lý là ngẫu nhiên (Random ID) là gì ?

Khi tham gia Chương trình đại lý AppTeng, bạn được cấp ID đại lý, công nghệ của chúng tôi thực hiện cấp phát ID ngẫu nhiên không tuân theo bất cứ quy luật nào, điều này giúp bảo mật dữ

Liên kết giới thiệu của Đại lý là gì ?

Khi bạn thực hiện Quảng cáo trên không gian Internet, sẽ có nhiều khách hàng mà bạn thậm chí không biết trước đó, dưới công sức quảng bá của bạn, sẽ truy cập các Nền tảng số của AppTeng để

Chiết khấu Hoa hồng phát triển là gì ?

Hoa hồng phát triển là khoản hoa hồng chiết khấu chi trả cho việc Phát triển Kênh đại lý bán hàng mới mà AppTeng chi trả cho việc phát triển các Đại lý thứ cấp. Đây là khoản tiền thỏa

Chương Trình Đại Lý của AppTeng là gì ?

Chương trình Đại lý AppTeng là việc cho phép bất cứ ai đăng ký tham gia Quảng bá, Giới thiệu và Bán các Sản phẩm – Dịch vụ và Bán của AppTeng. Các sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng

Cấp Đại lý gốc là gì ?

Khi bắt đầu tham gia Chương trình Đại lý của AppTeng, mặc dù bạn có thể là Đại lý thứ cấp của một Đại lý gốc trước đó, nhưng bạn cũng sẽ là Đại lý gốc của các Đại lý

Chiết khấu Hoa hồng trọn đời là gì ?

AppTeng áp dụng chính sách Hoa hồng trọn đời, có nghĩa là một khách hàng được bạn giới thiệu tới AppTeng và thực hiện mua hàng bất cứ thời gian nào, trên bất cứ thiết bị nào, tại bất cứ

Chiết khấu Hoa hồng bán hàng là gì ?

Hoa hồng bán hàng là khoản hoa hồng chiết khấu, mà AppTeng trả cho người môi giới bán hàng. Là khâu trung gian giữa AppTeng và người mua. Đây là khoản tiền thỏa thuận trả cho Đại lý bán hàng

Làm thế nào để đăng ký Tài khoản Đại lý ?

Bạn có thể là Cá nhân hoặc Doanh nghiệp khi bắt đầu đăng ký Chương trình Đại lý bán hàng AppTeng. Truy cập TẠI ĐÂY để bắt đầu đăng ký Đại lý. Khi bắt đầu tham gia Chương trình Đại