A P P T E N G

Đang tải

Định mức Hoa hồng bán hàng dành cho Đại lý AppTeng được quy định thế nào ?

AppTeng quy định có tối đa 5 cấp Đại lý bán hàng, được đánh số từ 1 đến 5. Trong đó: Đại lý mới gia nhập được xác định là Đại lý cấp 5 Đại lý gốc cao nhất được

Làm thế nào để nâng cấp độ Đại lý bán hàng AppTeng

Chương trình Đại lý bán hàng của AppTeng có tối đa 5 cấp độ Đại lý, thấp nhất là Đại lý cấp 5 và cao nhất là Đại lý cấp 1. Để nâng các cấp độ Đại lý, người tham

Định mức Hoa hồng Phát triển dành cho Đại lý AppTeng được quy định thế nào ?

AppTeng quy định có tối đa 5 cấp Đại lý bán hàng, được đánh số từ 1 đến 5. Trong đó: Đại lý mới gia nhập được xác định là Đại lý cấp 5 Đại lý gốc cao nhất được

Định mức Hoa hồng trọn đời được quy định thế nào ?

AppTeng quy định có tối đa 5 cấp Đại lý bán hàng, được đánh số từ 1 đến 5. Trong đó: Đại lý mới gia nhập được xác định là Đại lý cấp 5 Đại lý gốc cao nhất được

Làm thế nào để tuỳ chỉnh liên kết giới thiệu, tìm kiếm đại lý thứ cấp.

Chương trình Đại lý AppTeng cung cấp cho bạn Bảng điều khiển Đại lý với nhiều tính năng cao cấp dựa trên Công nghệ và Chuyển đổi số. Tính năng Tuỳ chỉnh liên kết giới thiệu, tìm kiếm đại lý

Làm thế nào để đăng ký Tài khoản Đại lý ?

Bạn có thể là Cá nhân hoặc Doanh nghiệp khi bắt đầu đăng ký Chương trình Đại lý bán hàng AppTeng. Truy cập TẠI ĐÂY để bắt đầu đăng ký Đại lý. Khi bắt đầu tham gia Chương trình Đại