A P P T E N G

Đang tải

Chương trình Đại lý AppTeng cung cấp cho bạn Bảng điều khiển Đại lý với nhiều tính năng cao cấp dựa trên Công nghệ và Chuyển đổi số.

Phiếu giảm giá khi đăng ký các Sản phẩm / Dịch vụ của AppTeng do Đại lý phát hành cho khách hàng của mình là một trong số nhiều công cụ hỗ trợ bạn, giúp bạn tìm kiếm các đại lý thứ cấp tiềm năng.

Phiếu giảm giá được gán cho đại lý được công nhận của AppTeng. Đại lý có thể sử dụng phiếu giảm giá này để cung cấp cho khách hàng hoặc đại lý thứ cấp của mình, dùng để đăng ký các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng.

Bất cứ khi nào người dùng mua hàng bằng phiếu giảm giá đó, ID đại lý của bạn sẽ được liên kết tự động và nhận được chiết khấu doanh thu bán hàng, đồng thời giữ khách hàng đó sẽ thuộc đại lý của bạn mãi mãi, và do vậy bạn sẽ được hưởng Hoa hồng trọn đời nếu khách hàng đó đăng ký sử dụng Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng lâu dài, hoặc khi khách hàng đó trở thành đại lý thứ cấp của bạn, bạn cũng sẽ được hưởng Chiết khấu phát triển dựa trên doanh số bán hàng mà đại lý thứ cấp đó (hoặc các đại lý thứ cấp tiếp theo) đạt được.

Chính vì thế, Phiếu giảm giá cho khách hàng được cấp riêng cho mỗi Đại lý sử dụng như sau:

  • Tặng khách hàng khi sử dụng để đăng ký và thanh toán các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng.

Mỗi Phiếu giảm giá cho khách hàng với Mã riêng biệt được gán cho riêng mỗi Đại lý, nhằm:

  • Xác định khách hàng thuộc Đại lý nào phát triển, qua đó hệ thống tính chiết khấu bán hàng tự động chính xác cho Đại lý.
  • Căn cứ tính Hoa hồng trọn đời cho Đại lý khi khách hàng gia hạn sử dụng Dịch vụ – Sản phẩm của AppTeng trong tương lai.

Một khách hàng sau đó cũng có thể trở thành Đại lý của AppTeng, khi đó Mã được gán riêng cho Đại lý sẽ làm căn cứ xác định Khách hàng (lúc này đã trở thành Đại lý) sẽ là Đại lý thứ cấp của Đại lý gốc nào.

Phiếu giảm giá khách hàng thường có thời hạn sử dụng, nó không có giá trị mãi mãi.