A P P T E N G

Đang tải

Chương trình Đại lý AppTeng cung cấp cho bạn Bảng điều khiển Đại lý với nhiều tính năng cao cấp dựa trên Công nghệ và Chuyển đổi số.

Tính năng Mã QR của Đại lý là công cụ hỗ trợ bạn tìm kiếm đại lý thứ cấp.

Với tính năng này, bạn có thể tải xuống và chia sẻ mã QR ở bất kỳ đâu, trên mọi nền tảng (Kỹ thuật số, In ấn…).

Để nhận Mã QR Đại lý của riêng bạn, vui lòng truy cập Tài khoản đại lý > Marketing > Phát triển Đại lý thứ cấp

 

 

Mã QR này là duy nhất và không có Mã QR thứ hai, điều đó bảo mật hoàn toàn cho bạn.

Chúng tôi sử dụng cấp độ H cho mã QR của bạn với khả năng sửa lỗi là 30%.