A P P T E N G

Đang tải

Khi bạn thực hiện Quảng cáo trên không gian Internet, sẽ có nhiều khách hàng mà bạn thậm chí không biết trước đó, dưới công sức quảng bá của bạn, sẽ truy cập các Nền tảng số của AppTeng để đăng ký và thanh toán các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng.

Để gán ID các khách hàng vãng lãi này vào ID Đại lý của bạn, AppTeng đã định danh cụ thể bằng các Liên kết giới thiệu được cấp riêng trong Bảng điều khiển Đại lý của bạn.

Liên kết giới thiệu là một mã ngắn có cấu trúc tương tự như sau:

Trang chủ

Mã Liên kết giới thiệu và Mã QR liên kết giới thiệu của Đại lý

Khi khách hàng truy cập vào liên kết giới thiệu này, họ sẽ được điều hướng tới Trang chủ của AppTeng, khi họ đăng ký Tài khoản khách hàng, ID khách hàng của họ được gán vào ID Đại lý của bạn, và tất nhiên họ chính là khách hàng của bạn. Khi ID khách hàng của họ phát sinh giao dịch đăng ký, thanh toán thành công các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng, bạn sẽ nhận được khoản Chiết khấu doanh thu mới, khoản chiết khấu này sẽ ngay lập tức được ghi nhận trên Bảng điều khiển Đại lý của bạn, và bạn luôn có thể theo dõi nó trong thời gian thực bất cứ lúc nào bạn muốn.

Để tìm thấy Liên kết giới thiệu của bạn, thực hiện các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Đại lý của bạn. Nếu bạn chưa biết Cổng đăng nhập tài khoản Đại lý thì bạn có thể truy cập TẠI ĐÂY
  2. Từ Bảng điều khiển Đại lý truy cập TAB Marketing > Phát triển bán hàng