A P P T E N G

Đang tải

Chương trình Đại lý AppTeng cung cấp cho bạn Bảng điều khiển Đại lý với nhiều tính năng cao cấp dựa trên Công nghệ và Chuyển đổi số. Tính năng Tuỳ chỉnh liên kết giới thiệu, tìm kiếm đại lý thứ cấp là một trong số đó.

Tính năng này cho phép bạn cá nhân hóa slug của bạn, điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn ẩn danh tính hoặc tên công ty của mình đằng sau một slug tùy chỉnh.

Slug tùy chỉnh là duy nhất và các đại lý khác trong tương lai không thể đăng ký nó làm tên người dùng hoặc slug tùy chỉnh của họ.

Vì thế các Slug trong liên kết đại lý mà AppTeng cấp cho bạn hoặc do bạn tuỳ chỉnh sẽ là của riêng bạn, không có bất cứ sự xâm phạm nào.

Kiến thức: Slug là gì?

Slug là một phần của URL xác định duy nhất trên một trang và nó ở định dạng dễ đọc bởi cả người dùng và công cụ tìm kiếm.

Ví dụ: Hãy quan sát tất cả các URL thuộc về tên miền của chúng tôi (appteng.vn).

Tất cả các URL bắt đầu với appteng.vn và sau đó mỗi trang và mọi trang hoặc bài đăng của trên website đều có một slug duy nhất.

Đó chính là phần nằm sau “/”.

Ví dụ 1: https://appteng.vn/dang-ky-chuong-trinh-dai-ly-ban-hang-cua-appteng/ -> thì slug là “dang-ky-chuong-trinh-dai-ly-ban-hang-cua-appteng”.

Ví dụ 2: https://appteng.vn/chinh-sach-dai-ly/ -> thì slug là “chinh-sach-dai-ly”.

Ví dụ 3: https://appteng.vn//dai-ly-dang-nhap/ -> thì Slug là “dai-ly-dang-nhap”.

Tên miền của một Website và slug tạo nên URL (Uniform Resource Locator) của mỗi trang.

Các URL cho tất cả các trang được xuất bản trên Internet là duy nhất. Không có trang được xuất bản nào có thể có cùng URL với một trang khác trên Internet.