A P P T E N G

Đang tải

Bạn có thể là Cá nhân hoặc Doanh nghiệp khi bắt đầu đăng ký Chương trình Đại lý bán hàng AppTeng.

Truy cập TẠI ĐÂY để bắt đầu đăng ký Đại lý.

Khi bắt đầu tham gia Chương trình Đại lý bán hàng, bạn sẽ được mặc định coi là:

  • Khách hàng vãng lai: Khi đăng ký các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng
  • Cộng tác viên: Khi đăng ký Chương trình Đại lý bán hàng.

Để có thể nâng cấp độ thành Đại lý cấp 5, bạn cần đạt doanh số bán hàng là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Doanh số bán hàng này được chấp nhận khi thanh toán thành công, nó có thể là khoản đăng ký và thanh toán Sản phẩm – Dịch vụ cho chính bạn, hoặc từ Khách hàng của bạn. Khoản Doanh số này không được nhận bất cứ khoản Hoa hồng nào.

Để biết định mức nâng cấp độ Đại lý, vui lòng đọc bài viết TẠI ĐÂY