A P P T E N G

Đang tải

AppTeng quy định có tối đa 5 cấp Đại lý bán hàng, được đánh số từ 1 đến 5. Trong đó:

  • Đại lý mới gia nhập được xác định là Đại lý cấp 5
  • Đại lý gốc cao nhất được xác định là Đại lý cấp 1

Theo khoản 4 Điều 1 Luật số 71/2014/QH 13: thì chi phí hoa hồng môi giới không bị khống chế về định mức.

Để tìm hiểu Hoa hồng bán hàng là gì ? Vui lòng đọc bài viết TẠI ĐÂY

Bảng sau quy định Định mức Hoa hồng bán hàng dành cho Đại lý AppTeng:

STT Cấp độ Đại lý Mức hoa hồng bán hàng (% dựa trên Doanh thu bán hàng) Ghi chú
1 Đại lý cấp 1 1 % Khi phát sinh Doanh thu bán hàng từ Đại lý cấp 2 hoặc từ Khách hàng trực tiếp
2 Đại lý cấp 2 3 % Khi phát sinh Doanh thu bán hàng từ Đại lý cấp 3 hoặc từ Khách hàng trực tiếp
3 Đại lý cấp 3 4 % Khi phát sinh Doanh thu bán hàng từ Đại lý cấp 4 hoặc từ Khách hàng trực tiếp
4 Đại lý cấp 4 6 % Khi phát sinh Doanh thu bán hàng từ Đại lý cấp 5 hoặc từ Khách hàng trực tiếp
5 Đại lý cấp 5 15 % Khi phát sinh Doanh thu bán hàng từ Khách hàng trực tiếp

Khi tham gia là Đại lý bán hàng của AppTeng, ngoài được hưởng Hoa hồng bán hàng, Đại lý còn được hưởng Hoa hồng phát triểnHoa hồng trọn đời.