A P P T E N G

Đang tải

Chương trình Đại lý AppTeng là việc cho phép bất cứ ai đăng ký tham gia Quảng bá, Giới thiệu và Bán các Sản phẩm – Dịch vụ và Bán của AppTeng.

Các sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng Việt Nam được giới thiệu TẠI ĐÂY

Tôi được hưởng quyền lợi như thế nào ?

Khi bạn là Đại lý của AppTeng, bạn nhận được các quyền lợi sau:

  • Được hưởng Chiết khấu Doanh thu bán hàng mới phát sinh từ khách hàng mà bạn và/hoặc Đại lý thứ cấp của bạn phát triển mới.
  • Được hưởng Chiết khấu Doanh thu gia hạn khi khách hàng do bạn và/hoặc Đại lý thứ cấp của bạn tiến hành gia hạn sử dụng các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng. Chiết khấu này được gọi là Hoa hồng trọn đời.
  • Được tham gia vào ngành công nghiệp Chuyển đổi số, công nghiệp Ứng dụng Phần mềm Điện toán đám mây đang phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0
  • Được đào tạo, nhận các bộ Tài liệu công nghệ mới nhất định kỳ.

Lợi ích khi tôi tham gia Chương trình Đại lý AppTeng là gì ?

  • Tạo ra khoản thu nhập bền vững, thụ động mà không ảnh hưởng nhiều đến thời gian hay công việc hiện tại của bạn.
  • Nâng cao nhận thức Chuyển đổi số, nhận thức công nghệ để bắt kịp xu hướng thời đại.
  • Hưởng hoa hồng trọn đời mãi mãi về sau trong hệ thống kinh doanh của bạn.

Tôi cần phải làm những gì ?

Thật tốt khi bạn đã hứng thú, ngành công nghiệp Chuyển đổi số, công nghiệp Ứng dụng Phần mềm Điện toán đám mây khiến cho mọi thứ trở lên dễ dàng, nhanh chóng, xoá bỏ rào cản địa lý, giảm thiểu chi phí và gia tăng lợi nhuận cho tất cả mọi người tham gia. Vì thế sau đây là tất cả những việc bạn thực hiện trong suốt quá trình tham gia Chương trình Đại lý AppTeng:

  • Sử dụng Mạng xã hội (Facebook, Instagram, Zalo…..), các Phương pháp Truyền thông – Tiếp thị trực tiếp hoặc gián tiếp (Email, Gặp mặt…) để giới thiệu Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng có gắn liền với Mã ID Đại lý của bạn.
  • Phát triển và Hướng dẫn, Hỗ trợ các Đại lý thứ cấp trong hệ thống kinh doanh của bạn.