A P P T E N G

Đang tải

Trong Chương trình Đại lý AppTeng, bạn có thể sử dụng Tài khoản Mạng xã hội của bạn như: Facebook, Instagram, TikTok, Tweeter, Emai….để chia sẻ liên kết giới thiệu, tiếp thị của riêng bạn nhằm phát triển các đại lý thứ cấp.

Tính năng này cải thiện quy trình làm việc cho bạn bằng cách hỗ trợ công cụ phát triển đại lý thứ cấp cho bạn dễ dàng hơn mà họ không cần phải chỉnh sửa các liên kết khi thực hiện phát triển đại lý.

Ví dụ: Khi bạn chia sẻ Website của AppTeng trên trang Facebook của bạn. Tất cả khách truy cập đến từ liên kết đó sẽ được gắn với tài khoản Đại lý của bạn, vì vậy nếu người dùng thực hiện đăng ký, thanh toán mua hàng các Sản phẩm / Dịch vụ từ AppTeng thành công, bạn sẽ nhận được chiết khấu hoa hồng bán hàng từ doanh thu của khách hàng.

Kết hợp với Chính sách Hoa hồng trọn đời, dựa trên ID gắn liền với tài khoản đại lý của bạn, khách hàng này sẽ mãi mãi thuộc về bạn và bạn luôn nhận được chiết khấu hoa hồng bán hàng bất cứ khi nào họ mua Sản phẩm / Dịch vụ từ AppTeng.