A P P T E N G

Đang tải

Bắt đầu

Bạn có thể là Cá nhân hoặc Doanh nghiệp khi bắt đầu đăng ký Chương trình Đại lý bán hàng AppTeng.

Truy cập TẠI ĐÂY để bắt đầu đăng ký Đại lý.

Khi bắt đầu tham gia Chương trình Đại lý bán hàng, bạn sẽ được mặc định coi là:

 • Khách hàng vãng lai: Khi đăng ký các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng
 • Cộng tác viên: Khi đăng ký Chương trình Đại lý bán hàng.

Để có thể nâng cấp độ thành Đại lý cấp 5, bạn cần đạt doanh số bán hàng là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Doanh số bán hàng này được chấp nhận khi thanh toán thành công, nó có thể là khoản đăng ký và thanh toán Sản phẩm – Dịch vụ cho chính bạn, hoặc từ Khách hàng của bạn. Khoản Doanh số này không được nhận bất cứ khoản Hoa hồng nào.

Để biết định mức nâng cấp độ Đại lý, vui lòng đọc bài viết TẠI ĐÂY

Chương trình Đại lý AppTeng cung cấp cho bạn Bảng điều khiển Đại lý với nhiều tính năng cao cấp dựa trên Công nghệ và Chuyển đổi số. Tính năng Tuỳ chỉnh liên kết giới thiệu, tìm kiếm đại lý thứ cấp là một trong số đó.

Tính năng này cho phép bạn cá nhân hóa slug của bạn, điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn ẩn danh tính hoặc tên công ty của mình đằng sau một slug tùy chỉnh.

Slug tùy chỉnh là duy nhất và các đại lý khác trong tương lai không thể đăng ký nó làm tên người dùng hoặc slug tùy chỉnh của họ.

Vì thế các Slug trong liên kết đại lý mà AppTeng cấp cho bạn hoặc do bạn tuỳ chỉnh sẽ là của riêng bạn, không có bất cứ sự xâm phạm nào.

Kiến thức: Slug là gì?

Slug là một phần của URL xác định duy nhất trên một trang và nó ở định dạng dễ đọc bởi cả người dùng và công cụ tìm kiếm.

Ví dụ: Hãy quan sát tất cả các URL thuộc về tên miền của chúng tôi (appteng.vn).

Tất cả các URL bắt đầu với appteng.vn và sau đó mỗi trang và mọi trang hoặc bài đăng của trên website đều có một slug duy nhất.

Đó chính là phần nằm sau “/”.

Ví dụ 1: https://appteng.vn/dang-ky-chuong-trinh-dai-ly-ban-hang-cua-appteng/ -> thì slug là “dang-ky-chuong-trinh-dai-ly-ban-hang-cua-appteng”.

Ví dụ 2: https://appteng.vn/chinh-sach-dai-ly/ -> thì slug là “chinh-sach-dai-ly”.

Ví dụ 3: https://appteng.vn//dai-ly-dang-nhap/ -> thì Slug là “dai-ly-dang-nhap”.

Tên miền của một Website và slug tạo nên URL (Uniform Resource Locator) của mỗi trang.

Các URL cho tất cả các trang được xuất bản trên Internet là duy nhất. Không có trang được xuất bản nào có thể có cùng URL với một trang khác trên Internet.

AppTeng quy định có tối đa 5 cấp Đại lý bán hàng, được đánh số từ 1 đến 5. Trong đó:

 • Đại lý mới gia nhập được xác định là Đại lý cấp 5
 • Đại lý gốc cao nhất được xác định là Đại lý cấp 1

Theo khoản 4 Điều 1 Luật số 71/2014/QH 13: thì chi phí hoa hồng môi giới không bị khống chế về định mức.

Để tìm hiểu Hoa hồng trọn đời là gì ? Vui lòng đọc bài viết TẠI ĐÂY

Bảng sau quy định Định mức Hoa hồng trọn đời dành cho Đại lý AppTeng:

STT Cấp độ Đại lý Mức hoa hồng trọn đời (% dựa trên Doanh thu gia hạn) Ghi chú
1 Đại lý cấp 1 2 % Khi phát sinh Doanh thu GIA HẠN từ Đại lý cấp 2 hoặc từ Khách hàng trực tiếp
2 Đại lý cấp 2 3 % Khi phát sinh Doanh thu GIA HẠN từ Đại lý cấp 3 hoặc từ Khách hàng trực tiếp
3 Đại lý cấp 3 4 % Khi phát sinh Doanh thu GIA HẠN từ Đại lý cấp 4 hoặc từ Khách hàng trực tiếp
4 Đại lý cấp 4 6 % Khi phát sinh Doanh thu GIA HẠN từ Đại lý cấp 5 hoặc từ Khách hàng trực tiếp
5 Đại lý cấp 5 15 % Khi phát sinh Doanh thu GIA HẠN từ Khách hàng trực tiếp

Ghi chú: Khi phát sinh Doanh thu GIA HẠN từ Đại lý cấp 2 hoặc từ Khách hàng trực tiếp, bạn chỉ được hưởng duy nhất Hoa hồng trọn đời, không được hưởng Hoa hồng bán hàngHoa hồng Phát triển.

AppTeng quy định có tối đa 5 cấp Đại lý bán hàng, được đánh số từ 1 đến 5. Trong đó:

 • Đại lý mới gia nhập được xác định là Đại lý cấp 5
 • Đại lý gốc cao nhất được xác định là Đại lý cấp 1

Theo khoản 4 Điều 1 Luật số 71/2014/QH 13: thì chi phí hoa hồng môi giới không bị khống chế về định mức.

Để tìm hiểu Hoa hồng phát triển là gì ? Vui lòng đọc bài viết TẠI ĐÂY

Bảng sau quy định Định mức Hoa hồng Phát triển dành cho Đại lý AppTeng

STT Cấp độ Đại lý Mức hoa hồng phát triển (% dựa trên Doanh thu bán hàng) Ghi chú
1 Đại lý cấp 1 10 % Khi Đại lý cấp 2 phát sinh Doanh thu bán hàng
2 Đại lý cấp 2 4 % Khi Đại lý cấp 3 phát sinh Doanh thu bán hàng
3 Đại lý cấp 3 3 % Khi Đại lý cấp 4 phát sinh Doanh thu bán hàng
4 Đại lý cấp 4 2 % Khi Đại lý cấp 5 phát sinh Doanh thu bán hàng
5 Đại lý cấp 5 0 % Chưa được hưởng

Khi tham gia là Đại lý bán hàng của AppTeng, ngoài được hưởng Hoa hồng bán hàng, Đại lý còn được hưởng Hoa hồng bán hàngHoa hồng trọn đời.

Chương trình Đại lý bán hàng của AppTeng có tối đa 5 cấp độ Đại lý, thấp nhất là Đại lý cấp 5 và cao nhất là Đại lý cấp 1.

Để nâng các cấp độ Đại lý, người tham gia Chương trình Đại lý bán hàng cần đạt được các chỉ tiêu như Bảng mô tả sau:

STT Cấp độ Đại lý hiện tại của bạn Cấp độ Đại lý tiếp theo Chỉ tiêu Doanh số bán hàng cần đạt được Chỉ tiêu Phát triển Cộng tác viên / Khách hàng / Đại lý cần đạt được Ghi chú
1 Khách hàng vãng lai => => Cộng tác viên 1.000.000 VND 0
2 Cộng tác viên => => Đại lý cấp 5 15.000.000 VND 5
3 Đại lý cấp 5 => => Đại lý cấp 4 75.000.000 VND 25
4 Đại lý cấp 4 => => Đại lý cấp 3 375.000.000 VND 125
5 Đại lý cấp 3 => => Đại lý cấp 2 1.875.000.000 VND 625
6 Đại lý cấp 2 => => Đại lý cấp 1 9.375.000.000 VND 3125

Ghi chú:

Chỉ tiêu Doanh số bán hàng cần đạt được: Là Tổng Doanh thu bán hàng từ chính bạn hoặc từ các cấp Đại lý thứ cấp của bạn.

Chỉ tiêu Phát triển Cộng tác viên / Khách hàng / Đại lý cần đạt được: Là Tổng số lượng Khách hàng, Cộng tác viên, Đại lý thứ cấp do bạn hoặc các cấp Đại lý thứ cấp trong Kênh Đại lý của bạn phát triển được.

AppTeng quy định có tối đa 5 cấp Đại lý bán hàng, được đánh số từ 1 đến 5. Trong đó:

 • Đại lý mới gia nhập được xác định là Đại lý cấp 5
 • Đại lý gốc cao nhất được xác định là Đại lý cấp 1

Theo khoản 4 Điều 1 Luật số 71/2014/QH 13: thì chi phí hoa hồng môi giới không bị khống chế về định mức.

Để tìm hiểu Hoa hồng bán hàng là gì ? Vui lòng đọc bài viết TẠI ĐÂY

Bảng sau quy định Định mức Hoa hồng bán hàng dành cho Đại lý AppTeng:

STT Cấp độ Đại lý Mức hoa hồng bán hàng (% dựa trên Doanh thu bán hàng) Ghi chú
1 Đại lý cấp 1 1 % Khi phát sinh Doanh thu bán hàng từ Đại lý cấp 2 hoặc từ Khách hàng trực tiếp
2 Đại lý cấp 2 3 % Khi phát sinh Doanh thu bán hàng từ Đại lý cấp 3 hoặc từ Khách hàng trực tiếp
3 Đại lý cấp 3 4 % Khi phát sinh Doanh thu bán hàng từ Đại lý cấp 4 hoặc từ Khách hàng trực tiếp
4 Đại lý cấp 4 6 % Khi phát sinh Doanh thu bán hàng từ Đại lý cấp 5 hoặc từ Khách hàng trực tiếp
5 Đại lý cấp 5 15 % Khi phát sinh Doanh thu bán hàng từ Khách hàng trực tiếp

Khi tham gia là Đại lý bán hàng của AppTeng, ngoài được hưởng Hoa hồng bán hàng, Đại lý còn được hưởng Hoa hồng phát triểnHoa hồng trọn đời.

Giới thiệu

AppTeng Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Công nghệ AppTeng, có trụ sở tại Kemp House, 160 City Rd, London EC1V 2NX, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (số đăng ký Công ty: 13408140) với nhiều năm kinh nghiệm.

Bạn có thể tham khảo AppTeng UK TẠI ĐÂY

Đại diện kinh doanh tại Việt Nam của chúng tôi là Công ty TNHH AppTeng Việt Nam. Có trụ sở chính tại 234 Phạm Văn Đồng – Hà Nội.

Chúng tôi hoạt động trong các lĩnh vực:

– Sản xuất phần mềm

– Tư vấn Chuyển đổi số;

– Chuyển giao công nghệ;

– Đào tạo, tập huấn;

– Bảo trì, Vận hành và Nâng cấp;

– Triển khai hạ tầng Mạng đám mây.

Khái niệm

Bạn có thể là Cá nhân hoặc Doanh nghiệp khi bắt đầu đăng ký Chương trình Đại lý bán hàng AppTeng.

Truy cập TẠI ĐÂY để bắt đầu đăng ký Đại lý.

Khi bắt đầu tham gia Chương trình Đại lý bán hàng, bạn sẽ được mặc định coi là:

 • Khách hàng vãng lai: Khi đăng ký các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng
 • Cộng tác viên: Khi đăng ký Chương trình Đại lý bán hàng.

Để có thể nâng cấp độ thành Đại lý cấp 5, bạn cần đạt doanh số bán hàng là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Doanh số bán hàng này được chấp nhận khi thanh toán thành công, nó có thể là khoản đăng ký và thanh toán Sản phẩm – Dịch vụ cho chính bạn, hoặc từ Khách hàng của bạn. Khoản Doanh số này không được nhận bất cứ khoản Hoa hồng nào.

Để biết định mức nâng cấp độ Đại lý, vui lòng đọc bài viết TẠI ĐÂY

Hoa hồng bán hàng là khoản hoa hồng chiết khấu, mà AppTeng trả cho người môi giới bán hàng. Là khâu trung gian giữa AppTeng và người mua. Đây là khoản tiền thỏa thuận trả cho Đại lý bán hàng nhằm giúp AppTeng kết nối với người mua. Theo khoản 4 Điều 1 Luật số 71/2014/QH 13: thì chi phí hoa hồng môi giới không bị khống chế về định mức.

Khi khách hàng thông qua Đại lý và biết đến các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng, tiến hành đăng ký và thanh toán sử dụng các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng thì AppTeng sẽ thực hiện chi trả khoản chiết khấu hoa hồng bán hàng cho Đại lý.

Hệ thống của AppTeng sẽ tự động căn cứ theo ID Đại lý để xác định khách hàng thuộc Đại lý nào giới thiệu. Và khi khách hàng đăng ký và thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động ghi có số tiền hoa hồng bán hàng vào tài khoản Đại lý.

Để xem định mức Hoa hồng bán hàng dành cho Đại lý, vui lòng truy cập TẠI ĐÂY.

AppTeng áp dụng chính sách Hoa hồng trọn đời, có nghĩa là một khách hàng được bạn giới thiệu tới AppTeng và thực hiện mua hàng bất cứ thời gian nào, trên bất cứ thiết bị nào, tại bất cứ nơi đâu trên toàn cầu, bạn sẽ luôn nhận được chiết khấu hoa hồng từ doanh thu mà AppTeng bán hàng cho khách hàng mà bạn đã giới thiệu, mãi mãi về sau.

Ví dụ: Khách hàng A truy cập Website hoặc Liên kết Quảng cáo từ bất cứ đâu của bạn thông qua liên kết liên kết của bạn. Ở lần đầu tiên, Khách hàng A mua hàng và bạn sẽ nhận được chiết khấu bán hàng. Sau đó, Khách hàng A thay đổi máy tính hoặc làm sạch Cookie của mình và quay lại AppTeng để mua hàng. Nếu Khách hàng A thực hiện một giao dịch mua khác, bạn sẽ vẫn nhận được chiết khấu bán hàng, vì kết nối tài khoản của Khách hàng A đã được gắn với liên kết giới thiệu của bạn.

Điều này đặc biệt hữu ích, vì các sản phẩm của AppTeng có tính tái tục gia hạn hợp đồng hàng tháng, hàng năm. Vì thế, nếu Khách hàng A vẫn tiếp tục sử dụng sản phẩm dịch vụ của AppTeng, thì bạn sẽ vẫn tiếp tục nhận được chiết khấu bán hàng của AppTeng cho Khách hàng A mà bạn đã giới thiệu, mãi mãi về sau.

Chiết khấu hoa hồng này sẽ chỉ chấm dứt nếu Khách hàng A ngừng mua sản phẩm, dịch vụ của AppTeng.

Điểm khác biệt duy nhất cần phân biệt ở đây đó là Chiết khấu Doanh thu bán hàng mớiChiết khấu Doanh thu gia hạn

 • Chiết khấu Doanh thu bán hàng mới: Là khoản chiết khấu từ doanh thu bán các Sản phẩm / Dịch vụ mới phát sinh từ Khách hàng A. (Có giá trị 100% so với tỷ lệ chiết khấu bán hàng mà cấp độ đại lý của bạn được hưởng)
 • Chiết khấu Doanh thu gia hạn: Là khoản chiết khấu từ doanh thu gia hạn các Sản phẩm / Dịch vụ được gia hạn sử dụng đã bán trước đó. (Có giá trị xấp xỉ 50% so với tỷ lệ chiết khấu bán hàng mà cấp độ đại lý của bạn được hưởng)

Ví dụ: Khách hàng A mua 10 triệu doanh thu Sản phẩm / Dich vụ mới và thực hiện Gia hạn 10 triệu doanh thu Sản phẩm / Dịch vụ đã mua trước đó. Nếu bạn là Đại lý cấp 5 (được hưởng tỷ lệ là 25% doanh thu bán hàng), bạn sẽ được hưởng:

 • Chiết khấu Doanh thu bán hàng mới: 25% x 10 triệu = 2,5 triệu
 • Chiết khấu Doanh thu gia hạn: 13% x 10 triệu = 1,3 triệu

Chính sách Hoa hồng trọn đời sẽ mang đến cho bạn nguồn thu nhập thụ động rất tốt khi bạn tham gia Chương trình Đại lý bán hàng của AppTeng.

Khi bắt đầu tham gia Chương trình Đại lý của AppTeng, mặc dù bạn có thể là Đại lý thứ cấp của một Đại lý gốc trước đó, nhưng bạn cũng sẽ là Đại lý gốc của các Đại lý thứ cấp tiếp theo.

Bạn cũng sẽ được hưởng các ưu đãi đầy đủ như Chiết khấu hoa hồng Doanh thu bán hàng mới và Chiết khấu hoa hồng phát triển cũng như hưởng chính sách Chiết khấu Hoa hồng trọn đời.

Vì thế, một Đại lý vừa có thể là Đại lý gốc và vừa có thể là Đại lý thứ cấp.

Chương trình Đại lý AppTeng là việc cho phép bất cứ ai đăng ký tham gia Quảng bá, Giới thiệu và Bán các Sản phẩm – Dịch vụ và Bán của AppTeng.

Các sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng Việt Nam được giới thiệu TẠI ĐÂY

Tôi được hưởng quyền lợi như thế nào ?

Khi bạn là Đại lý của AppTeng, bạn nhận được các quyền lợi sau:

 • Được hưởng Chiết khấu Doanh thu bán hàng mới phát sinh từ khách hàng mà bạn và/hoặc Đại lý thứ cấp của bạn phát triển mới.
 • Được hưởng Chiết khấu Doanh thu gia hạn khi khách hàng do bạn và/hoặc Đại lý thứ cấp của bạn tiến hành gia hạn sử dụng các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng. Chiết khấu này được gọi là Hoa hồng trọn đời.
 • Được tham gia vào ngành công nghiệp Chuyển đổi số, công nghiệp Ứng dụng Phần mềm Điện toán đám mây đang phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0
 • Được đào tạo, nhận các bộ Tài liệu công nghệ mới nhất định kỳ.

Lợi ích khi tôi tham gia Chương trình Đại lý AppTeng là gì ?

 • Tạo ra khoản thu nhập bền vững, thụ động mà không ảnh hưởng nhiều đến thời gian hay công việc hiện tại của bạn.
 • Nâng cao nhận thức Chuyển đổi số, nhận thức công nghệ để bắt kịp xu hướng thời đại.
 • Hưởng hoa hồng trọn đời mãi mãi về sau trong hệ thống kinh doanh của bạn.

Tôi cần phải làm những gì ?

Thật tốt khi bạn đã hứng thú, ngành công nghiệp Chuyển đổi số, công nghiệp Ứng dụng Phần mềm Điện toán đám mây khiến cho mọi thứ trở lên dễ dàng, nhanh chóng, xoá bỏ rào cản địa lý, giảm thiểu chi phí và gia tăng lợi nhuận cho tất cả mọi người tham gia. Vì thế sau đây là tất cả những việc bạn thực hiện trong suốt quá trình tham gia Chương trình Đại lý AppTeng:

 • Sử dụng Mạng xã hội (Facebook, Instagram, Zalo…..), các Phương pháp Truyền thông – Tiếp thị trực tiếp hoặc gián tiếp (Email, Gặp mặt…) để giới thiệu Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng có gắn liền với Mã ID Đại lý của bạn.
 • Phát triển và Hướng dẫn, Hỗ trợ các Đại lý thứ cấp trong hệ thống kinh doanh của bạn.

Hoa hồng phát triển là khoản hoa hồng chiết khấu chi trả cho việc Phát triển Kênh đại lý bán hàng mới mà AppTeng chi trả cho việc phát triển các Đại lý thứ cấp. Đây là khoản tiền thỏa thuận trả cho Đại lý nhằm giúp AppTeng phát triển thêm các Đại lý bán hàng mới.

Hệ thống AppTeng quy định khi Đại lý B (là người bắt đầu tham gia Chương trình Đại lý AppTeng) được Đại lý A (Là người đã tham gia Chương trình Đại lý AppTeng trước đó) giới thiệu và tham gia hệ thống, thì Đại lý A được gọi là Đại lý gốc và Đại lý B được gọi là Đại lý thứ cấp.

Khi Đại lý B bắt đầu tham gia Chương trình Đại lý bán hàng, Đại lý A chưa được hưởng hoa hồng phát triển ngay, khoản hoa hồng phát triển chỉ được ghi có và chi trả khi Đại lý B bắt đầu có doanh thu bán hàng từ khách hàng do Đại lý B giới thiệu.

Hệ thống của AppTeng sẽ tự động căn cứ theo ID Đại lý để xác định khách hàng thuộc Đại lý nào giới thiệu. Và khi khách hàng đăng ký và thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động ghi có số tiền Hoa hồng bán hàng vào tài khoản Đại lý B và đồng thời ghi có Hoa hồng Phát triển vào tài khoản Đại lý A.

Trong tương lai, khi khách hàng gia hạn đăng ký Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng, Đại lý AĐại lý Bvẫn tiếp tục được hưởng Hoa hồng trọn đời, khoản Hoa hồng trọn đời sẽ được tự động ghi Có vào tài khảon của Đại lý AĐại lý B.

Khi bạn thực hiện Quảng cáo trên không gian Internet, sẽ có nhiều khách hàng mà bạn thậm chí không biết trước đó, dưới công sức quảng bá của bạn, sẽ truy cập các Nền tảng số của AppTeng để đăng ký và thanh toán các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng.

Để gán ID các khách hàng vãng lãi này vào ID Đại lý của bạn, AppTeng đã định danh cụ thể bằng các Liên kết giới thiệu được cấp riêng trong Bảng điều khiển Đại lý của bạn.

Liên kết giới thiệu là một mã ngắn có cấu trúc tương tự như sau:

Trang chủ

Mã Liên kết giới thiệu và Mã QR liên kết giới thiệu của Đại lý

Khi khách hàng truy cập vào liên kết giới thiệu này, họ sẽ được điều hướng tới Trang chủ của AppTeng, khi họ đăng ký Tài khoản khách hàng, ID khách hàng của họ được gán vào ID Đại lý của bạn, và tất nhiên họ chính là khách hàng của bạn. Khi ID khách hàng của họ phát sinh giao dịch đăng ký, thanh toán thành công các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng, bạn sẽ nhận được khoản Chiết khấu doanh thu mới, khoản chiết khấu này sẽ ngay lập tức được ghi nhận trên Bảng điều khiển Đại lý của bạn, và bạn luôn có thể theo dõi nó trong thời gian thực bất cứ lúc nào bạn muốn.

Để tìm thấy Liên kết giới thiệu của bạn, thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Đại lý của bạn. Nếu bạn chưa biết Cổng đăng nhập tài khoản Đại lý thì bạn có thể truy cập TẠI ĐÂY
 2. Từ Bảng điều khiển Đại lý truy cập TAB Marketing > Phát triển bán hàng

Khi tham gia Chương trình đại lý AppTeng, bạn được cấp ID đại lý, công nghệ của chúng tôi thực hiện cấp phát ID ngẫu nhiên không tuân theo bất cứ quy luật nào, điều này giúp bảo mật dữ liệu của bạn.

Chương trình Đại lý AppTeng cung cấp cho bạn Bảng điều khiển Đại lý với nhiều tính năng cao cấp dựa trên Công nghệ và Chuyển đổi số.

Phiếu giảm giá khi đăng ký các Sản phẩm / Dịch vụ của AppTeng do Đại lý phát hành cho khách hàng của mình là một trong số nhiều công cụ hỗ trợ bạn, giúp bạn tìm kiếm các đại lý thứ cấp tiềm năng.

Phiếu giảm giá được gán cho đại lý được công nhận của AppTeng. Đại lý có thể sử dụng phiếu giảm giá này để cung cấp cho khách hàng hoặc đại lý thứ cấp của mình, dùng để đăng ký các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng.

Bất cứ khi nào người dùng mua hàng bằng phiếu giảm giá đó, ID đại lý của bạn sẽ được liên kết tự động và nhận được chiết khấu doanh thu bán hàng, đồng thời giữ khách hàng đó sẽ thuộc đại lý của bạn mãi mãi, và do vậy bạn sẽ được hưởng Hoa hồng trọn đời nếu khách hàng đó đăng ký sử dụng Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng lâu dài, hoặc khi khách hàng đó trở thành đại lý thứ cấp của bạn, bạn cũng sẽ được hưởng Chiết khấu phát triển dựa trên doanh số bán hàng mà đại lý thứ cấp đó (hoặc các đại lý thứ cấp tiếp theo) đạt được.

Chính vì thế, Phiếu giảm giá cho khách hàng được cấp riêng cho mỗi Đại lý sử dụng như sau:

 • Tặng khách hàng khi sử dụng để đăng ký và thanh toán các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng.

Mỗi Phiếu giảm giá cho khách hàng với Mã riêng biệt được gán cho riêng mỗi Đại lý, nhằm:

 • Xác định khách hàng thuộc Đại lý nào phát triển, qua đó hệ thống tính chiết khấu bán hàng tự động chính xác cho Đại lý.
 • Căn cứ tính Hoa hồng trọn đời cho Đại lý khi khách hàng gia hạn sử dụng Dịch vụ – Sản phẩm của AppTeng trong tương lai.

Một khách hàng sau đó cũng có thể trở thành Đại lý của AppTeng, khi đó Mã được gán riêng cho Đại lý sẽ làm căn cứ xác định Khách hàng (lúc này đã trở thành Đại lý) sẽ là Đại lý thứ cấp của Đại lý gốc nào.

Phiếu giảm giá khách hàng thường có thời hạn sử dụng, nó không có giá trị mãi mãi.

Chương trình Đại lý AppTeng cung cấp cho bạn Bảng điều khiển Đại lý với nhiều tính năng cao cấp dựa trên Công nghệ và Chuyển đổi số.

Tính năng Mã QR của Đại lý là công cụ hỗ trợ bạn tìm kiếm đại lý thứ cấp.

Với tính năng này, bạn có thể tải xuống và chia sẻ mã QR ở bất kỳ đâu, trên mọi nền tảng (Kỹ thuật số, In ấn…).

Để nhận Mã QR Đại lý của riêng bạn, vui lòng truy cập Tài khoản đại lý > Marketing > Phát triển Đại lý thứ cấp

 

 

Mã QR này là duy nhất và không có Mã QR thứ hai, điều đó bảo mật hoàn toàn cho bạn.

Chúng tôi sử dụng cấp độ H cho mã QR của bạn với khả năng sửa lỗi là 30%.

Thực hiện

Khi bạn thực hiện Quảng cáo trên không gian Internet, sẽ có nhiều khách hàng mà bạn thậm chí không biết trước đó, dưới công sức quảng bá của bạn, sẽ truy cập các Nền tảng số của AppTeng để đăng ký và thanh toán các Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng.

Để gán ID các khách hàng vãng lãi này vào ID Đại lý của bạn, AppTeng đã định danh cụ thể bằng các Liên kết giới thiệu được cấp riêng trong Bảng điều khiển Đại lý của bạn.

Bên cạnh đó, tính năng Phiếu giảm giá Khách hàng được AppTeng thiết kế bổ sung như Mã giới thiệu từ bạn cho các khách hàng vãng lai trên không gian mạng.

Bạn có thể sử dụng các Phiếu giảm giá Khách hàng này như là công cụ bổ sung có tính năng thay thế cho Mã giới thiệu và khách hàng cắhc chắn sẽ sử dụng, bởi vì họ sẽ được giảm giá khi sử dụng Phiếu giảm giá Khách hàng mà bạn cung cấp cho họ. Nhờ đó, bạn sẽ không lo lắng công sức quảng bá Sản phẩm – Dịch vụ của AppTeng từ bạn không được ghi nhận.

Câu trả lời là . Là Đại lý, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Phiếu giảm giá Khách hàng để đăng ký Sản phẩm – Dịch vụ cho chính bạn hoặc cho khách hàng của bạn.

Khi đó, giá trị giảm giá của Phiếu giảm giá Khách hàng sẽ tạm thời ghi đè giá trị chiết khấu được hưởng của Đại lý nhằm phân tích giá trị chiết khấu nào cao nhất. Vì bạn chỉ được hưởng duy nhất một trong hai chính sách chiết khấu hoa hồng của AppTeng, bạn không thể được hưởng CẢ HAI chương trình cùng một lúc.

Tôi sẽ được hưởng loại chiết khấu nào nếu sử dụng Phiếu giảm giá Khách hàng trên tài khoản Đại lý của tôi ?

Hệ thống thông minh của chúng tôi sẽ tự động xác định giúp bạn xác định và áp dụng loại chiết khấu được hưởng cao nhất. Điều này có nghĩa là nếu bạn sử dụng Phiếu giảm giá Khách hàng, nếu số tiền được chiết khấu từ Phiếu giảm giá khách hàng thấp hơn giá trị chiết khấu được hưởng của Đại lý, thì giá trị chiết khấu được hưởng của Đại lý sẽ được mặc định áp dụng để bảo vệ quyền lợi thu nhập của bạn.

Trong Chương trình Đại lý AppTeng, bạn có thể sử dụng Tài khoản Mạng xã hội của bạn như: Facebook, Instagram, TikTok, Tweeter, Emai….để chia sẻ liên kết giới thiệu, tiếp thị của riêng bạn nhằm phát triển các đại lý thứ cấp.

Tính năng này cải thiện quy trình làm việc cho bạn bằng cách hỗ trợ công cụ phát triển đại lý thứ cấp cho bạn dễ dàng hơn mà họ không cần phải chỉnh sửa các liên kết khi thực hiện phát triển đại lý.

Ví dụ: Khi bạn chia sẻ Website của AppTeng trên trang Facebook của bạn. Tất cả khách truy cập đến từ liên kết đó sẽ được gắn với tài khoản Đại lý của bạn, vì vậy nếu người dùng thực hiện đăng ký, thanh toán mua hàng các Sản phẩm / Dịch vụ từ AppTeng thành công, bạn sẽ nhận được chiết khấu hoa hồng bán hàng từ doanh thu của khách hàng.

Kết hợp với Chính sách Hoa hồng trọn đời, dựa trên ID gắn liền với tài khoản đại lý của bạn, khách hàng này sẽ mãi mãi thuộc về bạn và bạn luôn nhận được chiết khấu hoa hồng bán hàng bất cứ khi nào họ mua Sản phẩm / Dịch vụ từ AppTeng.